SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Fotoalbum

Sortering: Vej/gade:
TOTAL:   585      

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    >  

Total visninger - alle billeder i databasen:   (673004) siden 10-03-2009
Postkortet er ubrugt, hvilket gør det svær at datere. Men det er formodetnlig fra omkring 1910. Om der på det tidspunkt var Brugsforening i huset er uvis, men det det kom i hvert fald sidenhen. Huset står i dag malet i en dyb bordeaux rød frave. Et ubrugt postkort, og derfor ingen hjælp til at datere kortet. Hvor/hvilket hus er der tale om i Langaa? Et usædvanligt fotokort som er sendt fra KØBENHAVN til LARUBERG. Modtageren er Mejeribestyrer Petersen, Kongstrup Mejeri. Kortet er ledsaget af teksten FOTO TAGET AF FARBROR MARTIN FRA KØBENHAVN SOM HAR TAGET ET FOTO AF ARBEJDERNE PÅ LAURBJERG STATION I 1910.
Houlbjerg - Brugsforeningen(914)H. J. Christensen - Langaa(1063)Laurbjerg Station(991)

2. Udgave af den gamle rustrøde jernbanebro som vi kender den i dag. Kortet her er afsendt i 1905, lige inden jernbanen fik dobbeltspor. Den første bro, som blev opført i ved etableringen af jernbanen mellem Aarhus og Randers i 1862 og blot to år senere sprængt i luften af de preussiske styrker. På marken ses grusgraven tydeligt. I dag er der overhovedet ingen spor af udvinding på marken. Lægeboligen på Sønderallé
Jernbanebroen - Langaa(890)Detalje fra Luftfoto(931)Detalje fra Luftfoto(943)

Tobakshandler Braads bolig og forretning, som blev revet ned i 1994 Enten er der tale om forundersøgelser eller egentlig etablering af omfartsvejen. Men se engang de mange stiger som fører til toppen af tårnet. Kan du tidsangive? Særdeles beskrivende luftfoto, som viser miljøet omkring Sønderallé og Lilleåen. Kan du tidsangive?
Detalje fra Luftfoto(955)Detalje fra Luftfoto(920)Luftfoto - Sønderallé(1000)

Et flot foto af Anna Braad i sin fine stue. I mange år stod Anna Braad for tobakssalget i Laurbjerg fra sit hus, som nu er revet ned. Det lå mellem Lilleåen og lægehuset på Sønderallé. Anna Braad blev 97 år og døde 23/12-1993. Apoteket ligger til venstre, og først for i højre side ligger P.O. Sørensen, som var kømands- og isenkræmmer. I højre side ligger i dag Kvickly, mens bygningerne i venstre side til dels ligner sig selv.
Tobakshandler Anna Braad(1059)Hadsten - Nørregade(948)Hadsten - Søndergade(951)

Nørregade og Søndergade var før i tiden vejen gennem Hadsten hvis man kørte fra Randers til Stilling. Bygningen til venstre var apoteket(nu Expert Radio/TV). Bygningerne til højre er for længst revet ned, til fordel for P-pladesen ved Hadsten Centret. Hadsten Mølle lå bl.a. der hvor Kvicklys P-plads ligger i dag Flot postkort som viser de to gitterbroer, som blev opført i forbindelse med at jernbanen blev dobbeltsporet. Gitterbroerne holdt som bekendt ikke længe, da de blev sprængt under 2. Verdenskrig af danske frihedskæmpere. Jørgen Holm skriver på kortet, at han og Christian holder vagt på broen. Postkortet er afsendt den 30-09-1914 fra LANGAA til TRANEBJERG.
Hadsten - Nørregade(950)Hadsten Mølle(914)Jernbanen over Gudenåen(892)

Postkortet er ubrugt og derfor er der ingen hjælp til tidsbestemmelsen. Kotet er formodentlig fra omkring 1910. Sporet tættest på stationen er Silkeborgbanen. Granslev, P. Sørensens Enke, Kjøbmandsforretning. Postkort afsendt LAURBJERG den 16.12-1912 til Aarhus. Huset som var købmandsforretning, ligger stadig i Granslev. Bagerst i billedet ses Granslev Kirke til højre for træet. Afsendt LANGAA den 19-08-1910 til SKANDERBORG. Selv om kortet er afsendt 1910 kan fotoet godt være ældre. I slutningen af starten af 1970erne flyttede skolen ud og ind rykkede Langå Kommune. I dag er det et multi-borger-hus.
Laurbjerg Station(1114)Granslev 1912(1011)Langaa Realskole(1148)

Afsendt LAURBJERG 24-05-1921 til GLÆSBORG.Peder og Kerstine takker for en god ferie i Glæsborg Ubrugt postkort, som viser Johannesberg Gartnerierne på Randersvej, ikke så langt fra Langå skole(nuværende). Tidsangivelsen er usikker, men måske er kortet fra først i 1960erne. Et fint postkort, der viser Bredgade i den rå udgave før vejbelægningen kom til Langaa. Kortet er afsendt LANGAA den 7. Juni til CALIFORNIA USA og derfor frankeret med 2 x 5 øre.
Postkort Laurbjerg(879)Johannesberg Gartnerierne(1090)Langå - Bredgade 1910(1056)

Den lange Bredgade taget fra Gl. Langaa ned mod Langaa Stationsby. En påskehilsen afsendt den 15.4.1911 fra LANGAA til AARHUS Sådan så Langaa station ud. Banen Aarhus - Langaa er opført af Engelske jernbaneingeniører og arbejdere. Derfor er bygningsstilen på Langaa og Laurbjerg stationer opført efter den inspiration de havde med hjemmefra. Kortet er ubrugt, så derfor kan det ikke tidsbestemmes. <b>Ken Poulsen, Hadsten har sendt dette til laurbjerg.dk – Kan du hjælpe?</b><br>
For nogle år siden - i slutningen af 1990'erne - var jeg med mine forældre på familiebesøg
i Ballen på Samsø og vi besøgte da én af de mange turistbutikker, der lokker med alverdens
ting og sager. Denne butik solgte billige malerier opkøbt i hele Jylland bl.a. fra dødsboer og 
ét af malerierne fik vakt vores interesse pga. et meget genkendeligt motiv - Laurbjerg kirke med
omkringliggende huse. <br><br>
 
Vi måtte selvfølgelig have billedet med hjem og prisen på kr. 250,00 var jo ikke skræmmende.
Siden da har vi via forskellige ældre medborgere forsøgt at få dateret billedet og identificeret
kunstneren, men desværre uden held. <br><br>
 
Købmandsbutikken til venstre i billedet ser ud til at være fra før tilføjelsen af overetagen, hvilket
muremester Sall også har bekræftet (som jo har muret overetagen), men ellers kniber det 
med ting at identificere årstallet med. <br><br>
 
Signaturen kunne være <b>P. Sørensen</b>, men den er desværre ikke helt tydelig. <br><br>
 
Det vil naturligvis være interessant at høre, om nogen kunne hjælpe med yderligere oplysninger
om både kunster og årstal. <br><br>

<b>KEN POULSEN</b><br><br><br>


Skriv gerne til allan@laurbjerg.dk så vil oplysninger blive ført ajour herunder…
Langå Stationsby(1061)Langaa Station(1034)Maleri - Gammel Laurbjerg(1125)

Postkort fra hovedgaden gennem Jebjerg. Sidste bygning på venstre side er det vi i dag kender som forsamlingshuset. Reklamefrimærke som viser et første lyntog. Det er ikke udgivet af Post- & Telegrafvæsnet. Den 29. Juli kl. 12.30 havde Transportminister Hans Christian Schmidt, meddelt sin ankomst på Laurbjerg Station. De første tilhører kom i god tid, og samledes foran den gamle Laurbjerg Station.
Jebjerg pr. Laurbjerg(970)Poster Stamp Langå(953)Ministerbesøg - Laurbjerg Station(1053)

På dette tidspunkt, før ministeren ankom havde han, holdt et forudgående møde på Restaurant Fru Larsen, med repræsentanter fra Arriva, folketingskandidat for Venstre Karen Jespersen samt lokale politikere fra Favrskov Kommune. Folketingskandidat Karen Jespersen byder velkommen til informationsmødet. Arriva har på mødet, afleveret et udkast, til en revideret køreplan, med stop i Laurbjerg. Man regner med, at et det samlet set, vil tage 90 sekunder at lave et stop i Laurbjerg. Rejsetiden vil egentlig ikke blive forlænget for de øvrige rejsende, hvilket også er et positivt element. <br> <br>I visse tilfælde betaler det offentlige(her Staten), for urentable stop, hvor passagerer tallet reelt er for lavt. Men Arriva har vurderet at grundlaget er stort nok i Laurbjerg, så det vil ikke belaste de offentlige budgetter. <br> <br>Trafikminsiter Hans Christian Schmidt kunne således konkludere, at der kun vil blive tale om de direkte omkostninger, til selve etableringen af perron, signalanlæg, billetautomat mv. – og at ingen på nuværende tidspunkt, kan oplyse prisen på det. <br> <br>Der er et kæmpe minus, hvilket er jernbaneskinnernes hældning, som sikre at togene(DSB), kan køre gennem Laurbjerg med høj hastighed. Det betyder at nuværende perron-anlæg ikke kan bruges. <br><br>Status er, at Trafikminister Hans Christian Schmidt, allerede mandag den 1. august, vil tage kontakt til BaneDanmark, for at få dem til at komme med økonomien i projektet. Hvis det ser fornuftigt ud, skal det herefter fremlægges for det politiske udvalg under Trafikministeriet. Hans Christian Schmidt, lovede at komme med en hurtig tilbagemelding, og understregede samtidig, at når ting behandles på det niveau, kan en hurtig behandling, også tage lang tid. Men her er en fokus sag, og den vil han ikke slippe.
Ministerbesøg - Laurbjerg Station(1002)Ministerbesøg - Laurbjerg Station(1010)Ministerbesøg - Laurbjerg Station(991)

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    >