SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Fotoalbum

Sortering: Vej/gade:
TOTAL:   535      

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >  

Total visninger - alle billeder i databasen:   (736357) siden 10-03-2009
Postkort afsendt fra LANGAA den 19.5.1914 til SKØRPING. Frimærket er med Chr. X udgivet 1. Okt. 1913 Postkort afsendt fra LANGAA den 3.5.1906 til MØRKE st. Partiet af Løjstrup er taget fra Langå siden. Postkortet er afsendt LANGAA den 30-8-1955. Afsender er Mariane og Søren, Aagade 2 Langaa.
Gudenaa ved Langaa(1252)Løjstrup(1073)Langaa Kirke(1307)

Første hus er Langaa Boghandel, derefter slagterforretningen som bl. a. Henningsen havde. Næste hus var Langaa Mejeri og derefter kommer den bygning, som engang var iskiosk, men i dag huser Centrum Kiosken. Herefter kommer så Langaa Jerstøberi (Tak til Jytte og Knud for oplysningerne) Ud fra kørertøjerne at dømme må kortet være fra midten af 1950erne. Taget foran hotellet op ad Bredgade. Kortet er angiveligt taget først i 1950erne Fotoet stammer fra Lokalhistorisk Arkiv i Langå. De har beskrevet det som fam. Skjødt på Kastanievej 2A. Men meget tyder på det er huset på Ådalsvej 28, som i dag ejes af Helle og Jens Christensen, også bedre kendt som Ådalens Kattely. I hvert fald er både Jens og Helle meget sikker på det er deres hus, med det lidt specielle murværk. Men hvem er så personerne på billedet, og hvornår er det taget. 
Huset er ifølge OIS opført i 1940. Noget som er bemærkelsesværdig, er hegnet der ses foran huset, hvilket tyder på, enten har det været et banehus, eller også har banens areal været ført helt ind til huset. Afstanden fra Ådalsvej og ind til huset er i dag omkring 15 meter. Kender nogen noget til historien?
Bredgade Langaa(1512)Bredgade Langaa(1370)Ådalsvej, hvem/hvornår?(1458)

Så får vi et indblik i den rå vejbelægning - der må have været meget vasketøj dengang. 
Ifølge OIS byggeinfo, er den nyeste bygning Købmandsforretningen længst nede ad vejen i højre side. Bygningen er opført i 1907, men det vurderes at fotoet ej heller er ældre end 1910, da langt de fleste postkort fra Laurbjerg ligger i perioden fra 1905 – 1910. Ellers fremtræder alle bygninger næsten intakt, som vi kender dem i dag. Første hus i venstre side, kender vi bedst fra Grejsen. 
Der findes i øvrigt et andet foto, fra ca. samme periode på laurbjerg.dk, som viser Sønderallé fra næsten samme vinkel. Foto taget før Østergade blev rettet ud som vi kender den i dag. 
Til venstre ses det stråtægte bindingsværk som stadig ligger der. Huset i højre side er revet ned til fordel for gennemførsel af Østergade. Efter VW Folkevognen anes forretningen TATOL, som senere blev overtaget af el-installatør Alf Katholm. Så kommer huset som vi kender det på hjørnet af Østergade og Syrenvej. Derefter Laurbjerg Tømmerhandel og sidst Kageboden.
Det er uvis hvornår Østergade blev rettet ud, men angiveligt i perioden 1962 – 1963. Mejeriet lå på Hammelvej i Hadsten, overfor Østervangskolen.
Gadeparti Sønderallé(2080)Gadeparti Østergade(1438)Hadstenegnens Mejeri(1385)

Søren Nielsen på hans gamle dage hvor han var en aktiv skribent. Læs historien under Historie/Bidstrup/Bidstrup 1932 Søren Nielsen kom til Bidstrup som no. 2 elev i 1932. Læs historien under Historie/Bidstrup/Bidstrup 1932 Til højre vejen til Vissing/Laurbjerg og vejen ned mod Jernbanen er Nørregade. Huset der står Hamstrup Maskinfabrik på, revet ned, som i dag er indkørsel og parkering til cykelhandleren. Den brolagte vej førte ned over jernbanen hvor man tydeligt ser bommene. I venstre side ses bygningerne til P.O. Pedersen som også er revet ned, hvor der i dag er P-plads til Hadstencentret. Biografen anes ydserst til venstre i fotoet
Søren Nielsen(1924)Søren Nielsen, Bidstrup(2000)Hadsten ved biografen(1201)

Brev til barber Holger Hansen fra Varedirektoratet - læs selv indholdet og få indsigt i en besværlig tid. Barber Holger Hansen havde Nørregade 15, og det vides med sikkerhed, at han var barber i Laurbjerg allerede i 1925, som kan læses som et notat i Laurbjerg Vandværks 100 års skrift, hvor det beskrives at Barber Holger Hansen ekstra for vand til barberstuen. Bemærk også frimærket med Christian X som er et ”PERFIN-mærke”. I dette tilfælde en offentlig myndighed Varedirktoratet (V), der beskytter sine frimærker ved gennemhulning for at undgå misbrug. Gyldig til I og P tog fra Laurbjerg til Silkeborg og tilbage. Flot stemplet LERBJERG den 23.10.1936, hvilket er sjældent at finde. Frimærket er udgivet den 10. August 1936 og i sig selv uden værdi. Motivet er Hans Tavsen og er udgivet i en serie på 5 frimærker i 1936. Anledningen er 400 året for reformationens indførelse i Danmark.
Krigsbrev 1945(1130)Billet fra Silkeborgbanen(1207)Stempel LERBJERG(1033)

Der er ingen oplysninger om årstal på dette foto, men i hvert fald før 1960. Yderst til venstre anes den gamle stald som tilhørte Bøsbro Kro. Huset er tilhørte Poul Rasmussen (i daglig tale Fotoet er taget før tunnelen blev bygget, altså før 1960. Det ses tydeligt på støttemuren som derefter blev ført omkring grunden for at gøre plads til vejen rundt i svinget mod Kastanievej. Trappen som ses på fotoet er fjernet, men det skete dog langt senere, måske sidst i 1980erne. Huset tilhørte i mange år familien Frandsen (Hr. Frandsen omtaltes også i daglig tale, som ”To-meter Frandsen”). Efter forældrene gik bort, boede datteren Inge Frandsen i huset indtil, hun måtte flytte til Kildevang i Langå.
Bøsbro Kro(1615)Nørregade 21, Laurbjerg(1403)Nørregade 2, Laurbjerg(1332)

Karavelfrimærkerne blev udgivet i perioden 1933 - 1939. Netop dette frimærke blev anvendt første gang den 15. Marts 1934. Der er på ingen måde tale om noget værdifuldt, selv om dets anvendelse typisk har været til udenlandske forsendelser, værdibreve osv. Brevkort fra Sogneraadsforeningen Viborg Amt afsendt 15-09-1893. Brevkortets fulde tekst: Skjød sogneråd for betalt medlemsbidrag til Viborg Amts Sognerådsforening for åerne 1892 og 93 10 – ti kroner.
Vium den 15.september 1893

P.V.A.S.V.  På vegne af sognerådsforeningen Viborg

J. Christiansen
Fmd. Postkort med motiv af gården, formodentlig med indehaverne midt i fotoet. Postkortet er stemplet RANDERS den 6-3-1919, og sendt til fejladresseret adresse RANDERS.
Karavel stemplet LANGAA(1092)Skjød Sogneråd, Lerbjerg St.(1080)Løjstrup Hovedgaard(1216)

Koloreret postkort som er ubrugt angiveligt fra 1910 - 1920. Partiet er taget af Løjstrup Hovedgaard fra Langå siden. Rækken af huse ligger overfor Hadsten station. Det første hus som ligger lidt tilbagetrukket er nedrevet til fordel for den nuværende Hadsten Bank bygning. Næste blok står kun halvdelen i dag da den sidste del af bygningen blev nedrevet for at give plads til omfartsvejen. Næste hus i rækken er der hvor bageren og Nordea holder til. Huset er i dag nedrevet og dele af grunden er P-plads ved lægeboligen. Anna Braad drev Tobaksforretningen videre flere år efter hendes mand døde. Anna Braad var endda lang over pensionsalderen før hun lukkede forretningen. Huset har en lang historie hvor der bl.a tidligere har været dyrlægebolig samt manufakturhandel.
Løjstrup Hovedgaard(1205)Gadeparti Hadsten(1181)Tobakshandler Anna Braad(1448)

Villa skovbo, som bl.a. Elisabeth de Neergaard boede i i 1950erne. Huset ligger på Nørregade 24. Der er ingen tidsangivelse på fotoet som er en kopi af det originale som findes på lokalarkivet i Langå. Bemærk Nørregade er uden vejbelægning. Laurbjergs alternativ til Bageren i byen. Huset blev nedrevet til fordel for Laurbjerg Banks nye lokaler på Østergade(tidligere Sønderallé). Motivet er taget fra parken bag godset. Der findes et lignede postkort her på siden, hvor fotoet er det samme men det er koloreret på anden måde. Postkortet er desværre med et dårligt stempel, men det sikkert sendt i perioden 1907 - 1913 hvilket var perioden, hvor frimærket med Fr. VIII blev solgt.
Villa Skovbo på Nørregade(1245)Kageboden i Laurbjerg(1639)Bidstrup Gods(1221)

Postkort stemplet RANDERS den 30-08-1915, sendt til Sverige. Motivet er angiveligt taget fra Amtmand Hoppes Bro. I baggrunden over Gudenåen anes Løjstrup Hovedgaard Langå slogan Motiv af Hadsten Apotek. I dag huser bygningen EXPERT Radio & TV
Gudenaa ved Langaa(1222)Førstedagsudgivelse 1964(1082)Receptkuvert Hadsten Apotek(1161)

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >