SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Laurbjerg - Tidssøjlen

Senest opdateret: 14-05-2022

De seneste 5 opdateringer er fremhævet.
Tidssøjlen opdateres løbende i takt med, nye oplysninger dukker op.
Skriv gerne en mail, hvis du har et emne som hører til på tidssøjlen
1859 Linieføring af jernbanen Laurbjerg – Langå er kortlagt
1862 03-09-1862 Indvielse af jernbanen ved Kong Frederik VII og Grevinde Danner
1862 04-09-1862 Kørsel efter køreplan starter mellem Århus og Randers
1864 26-06-1864 Jernbanebroen over Gudenåen sprænges i Luften af preussiske styrker
1869 Brohuset står færdig (ved Bidstrupbroen over Lilleåen)
1898 01-07-1898 Kongstrup Andelsmejeri indvies
1906 10-05-1906 Skjold af 1906. Laurbjerg Idrætsforening stiftes. Sidenhen er det oprindelige navn forsvundet til fordel for Laurbjerg Idrætsforening.
1907 Laurbjerg Vandværk er klar til drift. Der er usikkerhed om hvornår vandet løb i hanerne første gang, men angiveligt omkring 1. august. På generalforsamlingen den 29/10 1907 var der 10 Interessenter.
1908 2. spor mellem Århus og Randers tages i brug
1908 12-11-1908 Jernbanen Laurbjerg - Silkeborg - Bramminge indvies
1909 07-10-1909 Missionshuset indvies ved præst I. P. Bartholdy (sognepræst i Seest ved kolding).
1922 Jernbanebroen ved Knudstrup står færdig
1931 Laurbjerg og Omegns Borgerforening stiftes
1931 01-04-1931 Laurberg Avis udkommer første gang - Upolitisk Avis for Laurberg, Houlbjerg, Granslev og Omegn.
1931 01-10-1931 På opfordring fra pens. Lærer S. M. Riber benytter De Danske Statsbaner fra den 1. Okt. 1931 Laurbjerg som bynavn i stedet for Laurberg. Det samme gælder for Lerbjerg i stedet for Lerberg.
1932 10-04-1932 Avisen skrev den 13 april: Storken kom i Søndags, i det ret ubehagelige vejr, til Laurberg og tog sin gamle rede på Præstegaarden i besiddelse
1932 28-07-1932 Efter anden afstemning (første annulleres efter en "fodfejl") lykkedes det Laurberg Afholdshotel at få den ønskede spiritusbevilling. Herefter genoptages navnet BØSBRO KRO.
1934 28-11-1934 Laurbjerg Borgerforening har arbejdet hele efteråret, på at indsamle midler til gadebelysning. På et møde på Bøsbro Kro, vedtages at påbegynde arbejdet, med tro på at de sidste midler kan indsamles.
1937 24-03-1937 Statsbanerne har netop afholdt licitation over tilbygningen "signalhuset"
1941 De Danske Statsbaner søger Laurbjerg Vandværk om tilladelse til at installere træk og slip på stationen og i tjenesteboliger.
1941 12-03-1941 Borgerforeningen afholder 10 års jubilæums stiftelsesfest
1943 02-03-1943 Laurbjerg Borgerforening køber pladsen til Laurbjerg Stadion, af Mølleejer Knudsen.
1943 15-08-1943 Sabotage på Gitterbroerne over Gudenåen, togdriften indstilles i 12 dage.
1950 18-06-1950 Laurbjerg Stadion indvies med en åbningskamp mellem AGF og Randers Freja. Laurbjerg Idrætsforening møder Hadsten B. Den samlede pris for planeringen er kr. 24.800,-
1956 Laurbjerg Borgerforeningen fejrer stiftelsen, for 25 år siden med en fest. Der er Spisning og fest på Bøsbro Kro.
1956 10-05-1956 Laurbjerg Idrætsforening (Skjold af 1906) holder 50 års jubilæum. Fejres i Ny Mølleskoven med fodbold og om aftenen på Bøsbro Kro til film fra Olympiaden, kaffe og dans.
1957 01-04-1957 Indbyggertallet er opgjort til 1098
1957 01-08-1957 Laurbjerg Vandværk har 50 års jubilæum, men det fejres ikke. Bestyrelsen vedtager at give en gave til byen - Flagalléen overdrages til Borgerforeningen for Laurbjerg og Omegn.
1957 09-11-1957 Borgerforeningen for Laurbjerg og Omegn råder over en Flagallé på i alt 20 flag. Det er Laurbjerg Vandværk som har givet byen en gave i forbindelse med værkets 50 års jubilæum.
1958 02-08-1958 Andelsbanken åbner på Sønderallé i Kongstrup. Banken betjenes af filialchef Jens Chr. Henriksen og bankassistent Inge Almose.
1959 07-10-1959 Missionshuset holder 50 års jubilæum
1963 03-07-1963 Murermester Jens Elgaard fylder 70 år. Har bygget 60 huse i Laurbjerg
1968 Sparekassen for Randers By & Omegn åbner på Østergade 23 (Nu bruges bygningen af Hjemmeplejen og bliver kaldt "Den Gamle Bank")
1968 TATOL v/ Meta og Niels Rasmussen flytter i nye lokaler
1970 01-04-1970 Kommunesammenlægningen:
Kongstrup og Laurbjerg samles nu i den nye Langå Kommune. Det betyder mest for skoleeleverne, at de nu kan starte på Laurbjerg Skole i stedet for køre helt til Houlbjerg
1971 23-05-1971 Silkeborgbanen lukker for personbefordring
1972 28-05-1972 Laurbjerg Station lukker.
1972 04-07-1972 Andelsbanken flytter fra Kongstrup, Sønderalle 20 og ind i Sparekassens bygning på Østergade 23 (Nu bruges bygningen af Hjemmeplejen og bliver kaldt "Den Gamle Bank")
2002 13-08-2002 Borgermøde angående Peter Westergaards planer om Autogenbrug på Nørregade 11A (tidligere Fænø bygninger)
2002 08-10-2002 Efter massive protester opgiver Langå Kommune på et byrådsmøde at give den fornødne Miljøgodkendelse til Laurbjerg Autogenbrug.
2006 18-02-2006 Borgerforeningen holder 75 års jubilæum i Den Hvide Skole
2007 01-08-2007 Laurbjerg Vandværk fejrer 100 års jubilæum ved vandværket.
2007 02-09-2007 Efter kommunesammenlægningen afholdes Favrskov Quiz – Lær din kommune at kende. Arrangementet afholdes i Laurbjerg Hallen
2008 24-10-2008 Laurbjerg Hallens 10 års jubilæumsfest. Laurbjerg Hallen, Foredragsforeningen, HLIF samt Halinspektør Michael Langberg står bag arrangementet
2008 24-11-2008 Lilleåskolens SFO udvides. Byggeriet starter og forventes færdig til skolestart 2009.
2009 25-01-2009 Laurbjerg Løberne (ikke nogen forening), samlede ca. 40 motionsløbere, der løb 6 eller 9 km. Endvidere var 40 motionister mødt op, som alle gik en tur på 5 km. Sluttede i Laurbjerghallen til suppe.
2011 25-03-2011 Den Hvide Skole får nyt tag - kun på den ældste del af skolen (den lille sal og spejderlokalet). Arbejdet er igangsat fredag den 25-03-2011 og forventes at tage ca. 14 dage. Det er Tømrermester Hans Koch der har fået ogaven.
2011 10-04-2011 DM i Orienteringsløb i distancerne Ultralang, blev afviklet i skovene omkring Bidstrup.
2011 20-06-2011 Trafikminister Hans Christian Schmidt (Venstre) besøger Laurbjerg, for at se på mulighederne for at genåbne Laubjerg Station som trinbrædt.
2011 29-07-2011 Trafikminsiter Hans Christian Schmidt (Venstre) kommer for anden gang til Laurbjerg, for at orientere om det positive arbejde, der indtil nu er gjort, for at komme en genåbning af Laurbjerg Station næmere. Der er ikke lovet noget, men meget tyder at omkostningerne kan holdes nede og derfor tegner det godt. Se fotoserie under Fotoalbum i menupunktet Historie.
2011 24-11-2011 Udvalgsformand i Favrskov Kommune, tager første spadestik til opførelsen af den nye Laurbjerg Børnehave som bliver på hele 800 m2
2012 24-05-2012 Kunstværket udført af Jens Munk Jensen, blev afsløret på den trekantede plæne, overfor SPAR købmanden. Værket er betalt af foreningen "Kunsten ud i Landsbyerne"
2013 30-01-2013 Børnehuset Skattekisten indviet af Borgmester Nils Borring. Huset er på 800 m2 og har plads til 100 børn
2014 14-09-2014 Motionscenter åbner i kælderen ved Borgmester Nils Borring. 3 måneder senere er der mere end 150 medlemmer
2017 27-08-2017 Den Hvide Skole:
Bestyrelsen arbejder med etablering af nyt køkken.
2018 01-06-2018 Min Købmand:
10 års jubilæumsfest. Partybandet Uglerne spiller fra åben lastvognstrailer. Stort fremmøde - flot vejr.
2018 31-12-2018 Læge Bjarne Larsen lukker og slukker Laurbjerg lægepraksis efter 33 år. Patienter henvises som udgangspunkt til Lægehuset, Ågade i Hadsten.
2019 01-02-2019 Trinbrættet i Laurbjerg:
Folketingets finansudvalg vedtager det aktstykke, der sikrer finansieringen af trinbrættet. Byen jubler.
2019 01-10-2019 Trinbrættet i Laurbjerg:
DF trækker sig, og aftalen om trinbrættet ryger ud af trafikaftalen
2021 23-02-2021 Trinbrættet i Laurbjerg:
Favrskov Kommune afsætter Kr. 750.000 til det videre arbejde, som et 3. parts projekt
2021 07-05-2021 Trinbrættet i Laurbjerg:
Trafikminister Benny Engelbrecht meddeler Favrskov Kommune at der ikke er opbakning til genåbning af trinbrættet, heller ikke om så Favrskov Kommune selv stod for fuld finansiering
2021 01-08-2021 Trinbrættet i Laurbjerg:
Favrskov Kommune beslutter at anvendes reserverede midler(9,6 mio kroner) til finansiering af andre projekter.
2021 20-09-2021 Det nye broprojekt over jernbanen ved Bidstrup, starter i første omgang med pilotering, af hele engområdet på begge sider af banen. Endvidere skal Brohuset nedrives.
2021 01-10-2021 Fru Larsen får nye forpagtere. Christian Neve, som er kommende restaurantchef og skal drive stedet sammen med sin kone, sommelier og tjener, Karina Grand Kannegaard, og køkkenchef Dennis Birch. Åbningen er fastsat til 01-10-2021
2021 30-10-2021 Gratis koncert i Laurbjerghallen med Sweethearts. Elrofonden giver stort beløb til arrangementet, og nogle udvalgte foreninger står for det praktiske bl.a. udskænkning og får her del i overskudet.
2022 01-03-2022 Den nye jernbanebro til Løgstrup Dambrug står færdig, efter ca. et års byggeri.
2022 16-03-2022 Huset på Kirkevej 3 rives ned. Lena Simonsen har solgt til Laurbjerg Kirke


Vist 12281 gange siden oprettelsen den 10-03-2009