SPONSORER
535 fotos!
Senest opdateret: 16-07-2015
Med 9 nye fotos
Link til fotoalbum
Google Annoncering
Se yderligere her!Besøgende i dag: 12
Denne måned: 4274
Total: 119473
Næste arrangement...
Ordinær generalforsamling
ARRANGØR: Laurbjerg Varmeværk
TIDSPUNKT: Ons. 27-09-2017 kl. 19:30
FOR HVEM: Andelshavere
HVOR: Den Hvide Skole
BESKRIVELSE: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning for det forløbende regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget for det indeværende drifts år til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkommende forslag fra andelshavere/varmeaftagere 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen10. Valg af revisor 11. EventueltForslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 17 september,hos formanden Valmuevej 3 eller mail info@lkvv.dk
Frivillige søges til foreninger, institutioner, mv.
Der er ikke oprettet opslag.
Køb og salg, os imellem
Til salg (sidste 5 indtastninger)     (oprettelse) Pris Telefon
Købes (sidste 3 indtastninger) Max. pris Telefon

Laurbjerg Kalender
Fredag - 22-09-2017
Ingen
Lørdag - 23-09-2017
Ingen
Søndag - 24-09-2017
Ingen
Mandag - 25-09-2017
Ingen
Tirsdag - 26-09-2017
Ingen
Onsdag - 27-09-2017
19:30 Ordinær generalforsamling
Torsdag - 28. september 2017
Afstemning
Der er desværre ingen afstemning denne måned

Tidligere afstemninger på Laurbjerg.dk