SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Fra fæstebonde til andelsmand

Sammenholdt af: Niels Ole Pedersen
Dato: 20-07-2009
Link til Niels Ole Pedersens hjemmeside:  www.nop-betty.dk


Fra fæstebonde til andelsmand
Otte generationer i Laurbjerg.

Dette er en fortælling om familien "Smed" der var bønder i Laurbjerg Sogn fra før 1665 og indtil 1927. Der er dokumenteret i alt 8 generationer. Hvor vidt der stadig i Laurbjerg lever efterkommere af nogle af de tidligere slægtled, f.eks. med efternavnet Bak, er ikke umuligt, og dermed bliver denne fortælling jo ikke mindre interessant.

1. generation
Jens Peder Frands Pedersen er født 1913 på Kirkevang, søn af Ole Pedersen og Martha Margrethe Christensen.
Han og hans søskende hører til den sidste generation af slægten Smed, der har rødder tilbage til før 1665.
Familien flyttede fra Laurbjerg 1927.
Jens P. F. Pedersen er forfatter til følgende fortællinger om barneårene i Laurbjerg:
2. generation
Ole Pedersen er født 1878 i Vellev. Han kom ud at tjene ved landbruget i 1893.
Vinteren 1902/03 tilbragte han på Ollerup højskole.
Fra april 1903 til april 1904 tjente han i Essendrup hos N. K. Andersen Kongstrup, og det er sikkert her han lærte Martha at kende.
Vinteren 1904/05 tilbragte han på Ladelund Landbrugsskole.
De to skoleophold kom til at præge Ole Pedersen for livet, han gik stærkt ind for andelstanken, og var med til at starte Laurbjerg Lokalforening under Jydsk Andelsforretning, hvor han en overgang var formand og kasserer. Han var endvidere medlem af JAK Banken.
Han blev gift med Martha Margrethe Christensen i 1906.

Martha Margrethe Christensen er født 1886 i Essendrup, datter af Jens Peder Christensen og Jensine Sørensen. Martha kom ud at tjene i Karise som 16 årig fra maj til november 1902.Ole Pedersen og Martha Margrethe
Christensen - Billedet er taget i 1906
Ole og Martha fik følgende børn:
 1. Jens Peder Frands Pedersen, gårdejer i Erslev ved Hadsten
 2. Hans Pedersen, overtog forældrenes gård i Granslev.
 3. Aksel Michael Pedersen, gårdejer i Vrangstrup
 4. Signe Marie Pedersen, emigrerede til Norge.
 5. Niels Kristian Pedersen, arkitekt i Århus.
 6. Karen Agnethe Pedersen, gårdmandskone ved Nyborg.
 7. Thomas Pedersen, kontorchef i Århus.
I 1907 købte Ole Pedersen ejendommen Kirkevang af svigerfaderen Jens Peter Christensen for 20.000 Kr.


Billedet er taget i 1921 på Kirkevang.
Drengene på hestene er fra venstre: Jens Peder Frands Pedersen, Hans Pedersen, Aksel Michael Pedersen. De voksne er Ole Pedersen og hustru Martha Margrethe Christensen som holder datteren Signe Marie Pedersen


Efter Jens Peder Christensens død i 1924 køber Ole Pedersen dennes villa Egeløkke og resten af jorden til gården i Laurbjerg for 22.000 kr. Kort efter afhændes Kirkevang til Aksel Pedersen fra Karmark.
I samme periode starter Martha et rugeri med rugemaskiner og salg af daggamle kyllinger, og Ole Pedersen starter en mælkerute med salg af mælk fra vogn til husstandene i Laurbjerg.
Omkring 1927 mageskifter Ole Pedersen og Martha med Anton Karl Pedersen i Granslev og flytter til dennes gård.

3. generation
Jens Peder Christensen er født 1844 i Laurbjerg, søn af Christen Rasmussen Smed og Ane Jensdatter.
I 1870 overtager han gården Matrikel nr. 6 som lå vest for kirken og huset 5b efter sin fader Han blev gift 1. gang i 1871 med Ane Margrethe Henriksen fra Laurbjerg, og de fik følgende børn:
 1. Andrea Christensen, gift med Edvard Lindquist gartner i Roskilde.
 2. Henriette Christensen.
 3. Christen Christensen, gårdmand i Røved og gift med Karen Bjerregård.
 4. Johan Christensen, entreprenør i København og gift med sin kusine Marie Skytte.
 5. Rasmus Peter Christensen, smed, emigreret til USA i 1903, gift med Christine Hansen fra Norge.
I 1878 forpagter Jens Peder Christensen præstegården, og driver den sammen med sin egen gård. Jens Peder Christensens kone Ane Margrethe Henriksen døde i 1884, hvorefter han blev gift for 2. gang i 1885 med Jensine Sørensen fra Tvilum sogn.

Billedet er taget ca. 1895, og personerne er: Jensine Christensen (Sørensen) og Jens Peder Christensen med deres fælles børn Søren Peter Christensen og Martha Margrethe Christensen.
Jensine Sørensen var enkekone i Essendrup efter Morten Sørensen der døde i 1884, og med hvem hun havde følgende børn:
 1. Agnethe Sørensen, døde 5 år gammel i dec. 1879.
 2. Maren Sørensen, døde 3 år gammel i sept. 1880.
 3. Søren Peter Sørensen, døde 2 år gammel i jan. 1880.
 4. Søren Svendsen Sørensen, døde 1 år gammel i april 1881.
 5. Agnethe Marie Sørine Sofie Sørensen, gift med højskoleforstander Broder Nissen i Hadsten.
 6. Martha Sørensen, død i 1884.
Det må have været noget af en prøvelse for Jensine at miste mand og 5 børn inden for 5 år !

Efter giftermålet med Jensine Sørensen flytter Jens Peder Christensen til Jensines gård i Essendrup, Essendrupgård, hvorfra han drev begge gårde.

Jens Peder Christensen og Jensine Sørensen fik følgende børn sammen:
 1. Martha Margrethe Christensen gift med Ole Pedersen, og bosat på Kirkevang.
 2. Søren Christensen, døde 2 måneder gammel i 1887.
 3. Kirstine Marie Christensen, døde 3 måneder gammel i 1888.
 4. Caroline Marie Christensen, døde 9 måneder gammel i 1891.
 5. Søren Peter Christensen, smed i Tommerup på Fyn.
Jensines prøvelser var åbenbart ikke ovre endnu, idet hun mistede yderligere 3 børn !

Billedet er taget ca. 1900 ved Jens Peder Christensens gård i Essendrup, det er Jens Peter til højre, de andre personer er tjenestefolk og muligvis to sønner.
Billedet er taget ca. 1900 ved Jens Peder Christensens gård i Essendrup, det er Jens Peter til højre, de andre personer er tjenestefolk og muligvis to sønner.


Omkring 1902 udstykker og opfører Jens Peter Christensen gården Kirkevang.

Jens Peder Christensen sælger senere gården i Essendrup, og bygger villaen Egeløkke på matrikel nr. 6n, 24 d og 24h i udkanten af skoven ud mod Langå. Nuværende Vesterled 13.
Her boede han og Sine indtil deres død.
Jens Peder var med til at starte Laurbjerg vandværk. Vindmotoren der trak pumpen blev opstillet på hans jord nede ved banen (Muligvis matrikel 6ae, Vesteralle 11), og han var formand for værket i en årrække.

Jens Peder Christensens villa Egeløkke i Laurbjerg(Vesterled 13) ca. 1910
Jens Peder Christensens villa Egeløkke i Laurbjerg(Vesterled 13) ca. 1910


Personerne er fra venstre: En tjenestepige, Jens Peder Christensen, barnebarnet Margrethe Lindkvist, Jens Peders hustru Jensine (Sørensen), svigersønnen Edvard Lindkvist, datteren Andrea Lindkvist (Christensen), og en af Jens Peders søstre i Randers.
Personerne er fra venstre: En tjenestepige, Jens Peder Christensen, barnebarnet Margrethe Lindkvist, Jens Peders hustru Jensine (Sørensen), svigersønnen Edvard Lindkvist, datteren Andrea Lindkvist (Christensen), og en af Jens Peders søstre i Randers.


Kort over Laurbjerg ca. 1935
4. generation
Christen Rasmussen Smed er født 1797 i Laurbjerg, søn af Rasmus Christensen Smed og Anne Kathrine Sørensdatter.

Christen Rasmussen bliver gift 1. gang i 1833 med Mette Marie Pedersdatter fra Væth. Sammen fik de følgende børn:
 1. Ane Kathrine Christensdatter.
 2. Sidsel Marie Christensdatter, gift med gårdmand Mogens Larsen Mogensen af Lerbjerg.
 3. Rasmus Peder Christensen, død som 2 årig i 1841.
Christen Rasmussen bliver gift 2. gang i 1840 med Ane Jensdatter fra Laurbjerg. Sammen fik de følgende børn:
 1. Jens Christensen, død 1 måned gammel i 1840.
 2. Rasmine Marie Christensen, gift med gårdmand Niels Jensen Skjødt
 3. Jens Peder Christensen, gift med Ane Margrethe Henriksen fra Laurbjerg.
 4. Niels Christen Christensen, gårdmand i Gjerning.
 5. Mette Kirstine Christensen, gift med tømrer Mortensen af Randers.
 6. Mette Marie Christensen, gift med værtshusholder S. Madsen af Rosenhuset i Randers.
I 1870 afhænder Christen Rasmussen Smed gården Matrikel nr. 6 som lå vest for kirken og huset 5b til sønnen Jens Peder Christensen, og i den forbindelse bliver der oprettet en aftægtskontrakt.
Christen Rasmussen Smed dør i 1883
5. generation
Rasmus Christensen Smed, gårdmand i Laurbjerg, født i 1762 i Laurbjerg, søn af Christen Rasmussen Smed og Bodil Jensdatter.
Rasmus Christensen var gift med Anne Katrine Sørensdatter af Laurbjerg, datter af Søren Jespersen Bach og Kirsten Madsdatter.

Sammen fik de følgende børn:
 1. Søren Rasmussen Bach, husmand i Selling gift med Dorthe Kathrine Pedersdatter.
 2. Kirsten Rasmusdatter
 3. Christen Rasmussen Smed
 4. Mads Rasmussen
 5. Jens Rasmussen
6. generation
Christen Rasmussen Smed, husmand i Laurbjerg, han var født ca. 1731 i Væth.
Han var gift med Bodil Jensdatter af Væth, datter af Jens Pedersen Møller af Værum og Anne Christensdatter Kaae af Jebjerg.

Sammen fik de følgende børn:
 1. Jens Christensen, boede i Værum gift med Anne Christensdatter Pilgård
 2. Rasmus Christensen Smed
 3. Inger Christensdatter
 4. Anne Marie Christensdatter
Søren Jespersen Bach gårdmand i Laurbjerg, han var født ca. 1729 i Laurbjerg, søn af Jesper Sørensen Bach og Kirsten Madsdatter.

Sammen fik de følgende børn:
 1. Anne Katrine Sørensdatter
 2. Mette Marie Sørensdatter
7. generation
Jesper Sørensen Bach var født i Laurbjerg i 1691, søn af Søren Christensen Bach og Elisabeth Jespersdatter.

Jesper Sørensens hustru er ukendt, men sammen fik de følgende børn:
 1. Søren Jespersen Bach
 2. Elisabeth Jespersdatter, gift med Jens Pedersen i Helstrup
8. generation
Søren Christensen Bach bonde i Laurbjerg, født før 1665.
Han var gift med Elisabeth Jespersdatter, og sammen fik de følgende børn:
 1. Jesper Sørensen Bach
 2. Ole Sørensen Bach
 3. Zidsel Sørensdatter, gift med Christen Nielsen Ladefoged, Friisholt.
 4. Laurids Sørensen, død 10 måneder gammel i 1697
 5. Laurids Sørensen BachSortering: Vej/gade:
TOTAL:   6      

1   

Total visninger - alle billeder i databasen:   (716340) siden 10-03-2009
Fra historien: Fra fæstebonde til andelsmand - 8 generationer i Laurbjerg. Drengene på hestene er fra venstre: Jens Peder Frands Pedersen, Hans Pedersen, Aksel Michael Pedersen. De voksne er Ole Pedersen og hustru Martha Margrethe Christensen som holder datteren Signe Marie Pedersen Fra historien: Fra fæstebonde til andelsmand - 8 generationer i Laurbjerg. Familie portræt foran Egeløkke(Vesterled 13) Personerne er fra venstre: En tjenestepige, Jens Peder Christensen, barnebarnet Margrethe Lindkvist, Jens Peders hustru Jensine (Sørensen), svigersønnen Edvard Lindkvist, datteren Andrea Lindkvist (Christensen), og en af Jens Peders søstre i Randers. Fra historien: Fra fæstebonde til andelsmand - 8 generationer i Laurbjerg. Billedet er taget ca. 1895, og personerne er: Jensine Christensen (Sørensen) og Jens Peder Christensen med deres fælles børn Søren Peter Christensen og Martha Margrethe Christensen
Fra fæstebonde til andelsmand(2787)Fra fæstebonde til andelsmand(2625)Fra fæstebonde til andelsmand(2543)

Fra historien: Fra fæstebonde til andelsmand - 8 generationer i Laurbjerg. Billedet er taget ca. 1900 ved Jens Peder Christensens gård i Essendrup, det er Jens Peter til højre, de andre personer er tjenestefolk og muligvis to sønner. Fra historien: Fra fæstebonde til andelsmand - 8 generationer i Laurbjerg. Familie portræt foran Egeløkke(Vesterled 13) Personerne er fra venstre: En tjenestepige, Jens Peder Christensen, barnebarnet Margrethe Lindkvist, Jens Peders hustru Jensine (Sørensen), svigersønnen Edvard Lindkvist, datteren Andrea Lindkvist (Christensen), og en af Jens Peders søstre i Randers. Fra historien: Fra fæstebonde til andelsmand - 8 generationer i Laurbjerg. Ole Pedersen(født 1878 i Vellev) og Martha Margrethe Christensen(født 1886 i Essendrup) ejer bl.a. gården Kirkevang i Laurbjerg og senere Egeløkke på Vesterled.
Fra fæstebonde til andelsmand(2519)Fra fæstebonde til andelsmand(2628)Fra fæstebonde til andelsmand(2540)

1   Vist 15495 gange siden oprettelsen den 21-07-2009