SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Login

Login:

Password:
Glemt Login og/eller Password?
Hjælpen er her...
NY bruger til loppemarkedet?
Hjælpen er her...
Bruger:
Som registreret bruger har du mulighed for indrykke købs-/og salgsannocer på loppemarkedet.

Web-Redaktør:
Alle tilmeldte foreninger, daginstitutioner, skoler, sfo samt andre relevante interessegrupper(herefter forening) udpeger en Web-redaktør til at opdatere foreningenens stamdata som f.eks. bestyrelsens sammensætning, beskrivelse af foreningen med relevante kontaktmuligher. Web-redaktøren opdaterer tillige foreningens kalender.
Det er Web-Master, der tildeler Login og Password til foreningerne.

Web-Master
Generel opsætning, løbende tilsyn med sidens indhold og suveren adninistration er forbeholdt Web-Master.
F.eks vil Web-Master få besked om udvalgte ord findes på siden og kan derved skride til handling hvis det ikke fremtræder i passende sammenhæng.

Kontakt web-master pr. mail:
Allan Gorm Pedersen
allan@laurbjerg.dk

Følgende foreninger er tilsluttet ordningen
Forening - - Web-ansvarlig
Gudenå Gruppe - Det Danske Spejderkorps - - Morten Sørensen
Foredragsforeningen - - Ruth Pedersen
Den Selvejende Institution Laurbjerghallen - - Jes Munk Jensen
Grundejerforeningen Hvidtjørnevej - - Allan Gorm Pedersen
Grundejerforeningen Lunden/Rødtjørnevej - -
HLIF - - Bodil Basse
Kongstrup Tennisklub - - Erik Møller
Laurbjerg Sogns Menighedsråd - - Niels Christian Jensen
Laurbjerg Varmeværk - -
Laurbjerg Vandværk - -
Laurbjerg Pensionistforening - - Inger Vilhelmsen
Lilleåskolen - -
Laurbjerg SFO - - Tina Thorøe
Laurbjerg Børnehave - -
Laurbjerg Borgerforening - -
Grundejerforeningen Pilen - -
Houlbjerg Borgerforening - - Leila Saxbeck
Den Hvide Skole - - Martin Jacobsen
Laurbjerg Børnefolkedansere - - Jens Pedersen
Fastelavnsdrengene - - Birgitte Bach
HLIF / Håndbold - - Bodil Basse
HLIF / Badminton - -
Laurbjerg og Omegns Efterløns/Pensionistforening - -
Laurbjerg Ølentusiaster - - Allan Gorm Pedersen
Onsdags hygge og spil - - Ruth Pedersen
Kom og Dans Laurbjerg - - Bjarne Larsen
Laurbjerg Krolfklub - - Ole Andersen
Lokalrådet - - Erik Andersen
HLIF / Fodbold - -
HLIF / Gymnastik - -
Multihusgruppen - -
rØdderne (Økologisk dagpleje) - -