SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Fotoalbum

Sortering: Vej/gade:
TOTAL:   535      

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >  

Total visninger - alle billeder i databasen:   (736339) siden 10-03-2009
Nytårskort. Viser Sct. Mortens Kirke i Randers. Afsendt fra LAURBJERG den 30-12-1928 til Kredslæge Knudsen i LEMVIG Kortet er adresseret, men ikke frankeret. Kortet er sendt til Karen Reimer til adressen Danmarksgade 56, Aalborg. Det interessante er, at et brev (<a href='fotofremviser.asp?id=165' target='_blank'>se det her</a>) fra 1908, er sendt til Karen Reimer., Laurbjerg Præstegaard. Men hvad er relationen? Har Frk. Karen Reimer været datter af præsten og været flyttet til Aalborg, eller er det sådan at Karen Reimer måske har været tjenestepige eller lign. på Laurbjerg Præstegaard? Laurbjerg ved Lilleåen. Foto stammer fra postkort med 4 motiver fra Laurbjerg, som også vises her på siden. Svært at se - men det ser ud som om der står L.A. Olsen Manufakturforretning på skiltet, der hænger på gavlen. L. A. Olsen kom til Laurbjerg i 1905 og opførte i 1906 Sønderallé 3 (Manufakturforretningen som senest har været drevet af Hr. og Fru Møler. Gennem tiden har huset på fotoet været dyrlæge ned mod Lilleåen og i enden med markiserne har der været tobaksforretning til langt op i 1970erne. Huset blev opkøbt og nedrevet af Læge Bjarne Larsen, for at forbere de trængte tilkørsels- og parkeringsforhold ved lægeboligen.
Postkort Laurbjerg 1928(1196)Partier fra Laurbjerg(1668)Laurbjerg ved Lilleåen(1724)

Laurbjerg Kirke. Foto stammer fra postkort med 4 motiver fra Laurbjerg, som også vises her på siden. Kirken ligner sig selv 100 år efter. Men kirken havde dengang hvidkalkede vidnuespartier og tegltag over våbenhuset (i dag blytækket som kirkens hovedtag). Ellers bemærkes den lave bevoksning på kirkegården. Den Røde Skole. Foto stammer fra postkort med 4 motiver fra Laurbjerg, som også vises her på siden. Foto er taget fra Østergade. I venstre side anes Den Hvide skole og i højre side Laurbjerg Station. Foto stammer fra postkort med 4 motiver fra Laurbjerg, som også vises her på siden. På fotoet ser det ud som der kun er anlagt et enkelt jernbanespor, hvilket må betyde at fotoet er taget før 1908.
Laurbjerg Kirke før 1910(1452)Den Røde Skole før 1910(1557)Laurbjerg Station før 1908(1698)

Ingen nærmere tidsangivelse. Gammelt postkort - ingen nærmere information. Ingen nærmere informationer.
Hadsten Mølle(1211)Langaa Jernbanestation(1324)Granslev Kirke(1287)

På den anden side af jernbanen ses til venstre det gamle apotek som i dag huser EXPERT. På højre side isenkræmmer forretning. Kender nogen historien om RITA. Frimærket er et Bogtrykt 10 øres Bølgelinie (dagligmærke) AFA 185.
Hadsten - Nørregade(1251)Fabrikken RITA i Langaa(1308)Frimærke, stemplet LANGAA(1123)

Udsigt med Villavej i baggrunden. Postkortet er afsendt fra LANGAA den 21-7-1933 til Havens Mølle pr. DYBVAD. Frimærket er et Bogtrykt 10 øres Bølgelinie (dagligmærke) AFA 185. Udsigt fra den store bøg mod Kollerup. Formodentlig sendt som brev eller pakke da kortet er skrevet men uden modtager eller frankering Lukket korrespondancekort fra handelsrejsende som har besøgt Randersegnen formodentlig LANGAA. Bemærk: KÆRE LILLE FREDEMOR!
Langå - Villakvarter(1414)Hadsten Husholdningsskole(1145)Korrespondance-kort fra Langaa(1113)

Kuvert stemplet med særtempel i forbindelse med Hadstens 100 års Byjubilæum den 1/9-1962. Frimærket er udgivet den 24. Maj 1962 til fordel for Bistand til udviklingslandene. Postkort. Foto taget fra haven. Houlbjerg Bryggeri, Houlbjerg Most str: L79 x H53 mm.
Hadsten Byjubilæum 1962(1123)Bidstrup(1316)Houlbjerg Bryggeri(1137)

Houlbjerg Bryggeri, Citonvand str: L86 x H68 mm. Houlbjerg Bryggeri, ABC Sportsvandt str: L86 x H68 mm. Houlbjerg Bryggeri, Houlbjerg Most str: L97 x H72 mm.
Houlbjerg Bryggeri(1096)Houlbjerg Bryggeri(1154)Houlbjerg Bryggeri(1079)

Toppen af Nørregade, som formodentlig er taget fra den gamle Kirkesti som gik fra kirken (det gamle Laurberg) til Løjstrup gennem Mølleskoven. Kommer man på den anden side af Hammelvej er stien stadig i brug til Mølleskoven. Første hus fra venstre er Skovbo efterfulgt af Koloreret postkort, som viser Sønderallé fra jernbanen mod Lilleåen. I venstre side er det L. A. Olsens Manufakturhandel som blev opført i 1906. L. A. Olsen driver forretningen indtil han afstår den den til Adolf Bech den 4. April 1934. Den sidste indehaver af Manufakturhandelen blev Hr og Fru Møller, som drev forretningen til op i 1970erne. I højre side ses staldbygningerne som hører til Bøsbro Kro. Disse blev nedrevet i forbindelse med at omfartsvejen blev forbundet til Sønderallé med Krobakken. Næste bygning i højre side lå ved lægeboligen (en del af Lægens nuværende P-plads) og ned til Lilleåen. Her boede en del af Braad familien, som også byens dyrlæge. Postkortet er afsendt fra HORSNES den 16-08-1907 til Lindkær pr. LAURBERG St. Hadsten Højskole set fra banen. Afsendt fra HADSTEN den 20. 05. 1917 til HAMMEL. Frankeret med 5 øres Bølgelinie (AFA 64).
Øverste del af Laurbjerg(1491)Laurbjerg, Sønderallé(1720)Hadsten Højskole(1136)

Koloreret postkort af Bidstrup Gods. Avlsbygningerne ses i begge sider af postkortet. Postkort afsendt den 9. 11. 1911 fra HADSTEN. Desværre har postkortet været opklæbet og i øvrigt beskåret i bunden. Overskæringen som deler Nørregade og Søndergade har kun et enkelt spor, og derfor må det antages at fotoet er taget før 1907. Julekort sendt af fam. Jensen den 23.12.1924 fra LAURBJERG til HJERM ST. (mellem Holstrebro og Struer) Frankeringen er fra en serie af frimærker udgivet i anledningen af Postvæsenets 300 års jubilæum den 1. December 1924 og viser Chr. IV (AFA 138). Frimærket er ikke sjældent, dog ej heller almindeligt. Julemærket er det 21. I rækken af julemærker efter det første udkom i 1904.
Bidstrup Gods(1220)Jernbaneoverskæringen i Hadsten(1207)Julekort fra Laurbjerg(1180)

Postkort som ikke er afsendt, og derfor kan det ikke dateres. Formodentlig er det fra 1910 - 1920. Huset til venstre tilhørte Dyrlægen i Laurbjerg. Familien Braad havde forretning i den ene ende hvor der i bl.a. i 1941 solgtes Bosch cykellygter. Ellers var det byens Cigar og tobakshandel. Længere oppe ad vejen til venstre ses smedien og bagved den Kroens gavle. Postkortet er afsendt af Mikkel Mikkelsen, stemplet LAURBJERG til Søren Møllersgade 35 i RANDERS. Måske kender ved du hvad det er for forretninger som er til højre, og hvornår startede Houlbjerg Bryggeri? Kortet er frankeret med Chr. X 15 øre (AFA 70 - udgivet første gang 1. Oktober 1913). Det er svært at tyde stemplet, måske er det sendt i 1920. 2. Etape på 190 km. Med start i Års over Hobro, Randers, Laurbjerg, Hammel, Stilling, Malling og mål i Århus blev vundet af Nicki Sørensen(SAXO BANK), med hele 20 sekunder foran nummer 2 Matti Breschel (SAXO BANK). Ved Statoil vejkrydset var ca. 50 mødt op i det dårlig vejr for at se begivenheden..
Gadeparti i Laurbjeg(1895)Houlbjerg Gadeparti(1297)Post Danmark Rundt 2009(1347)

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >