SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Fotoalbum

Sortering: Vej/gade:
TOTAL:   535      

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >  

Total visninger - alle billeder i databasen:   (736344) siden 10-03-2009
Postkort, Ørum skole pr. Laurbjerg St. W.E.L. no. 4999 Postkort, Kell Pedersen har en stor samling postkort på nettet. Niels Ole Pedersen har været behjælpelig med dette postkort: Han mener at maskinerne foran maskinfabrikken er hestetrukne såmaskiner til såning af roer i 2 rækker. Frøene fyldes i de to kopper øverst på maskinen, og drysser ned gennem et rør forsynet med såskær forneden. Frøene dækkes med en trykrulle bagved såskæret. De to stænger som hesten går imellem er på billedet vippet op over maskinen og bagud, så maskinen ikke fylder så meget, når den ikke benyttes. Det menes der der står Luftfoto fra Voer Mølle
Ørum Skole(1128)Langå - Såmaskiner?(1723)Voer Mølle Savværk(1435)

Stingelund har været en af skovfogedboligerne som hørte under Bidstrup. Huset er revet ned i 1990'erne I Krydset Nørregade/Østergade/Vesterallé. Det fortælles at der skete mange uheld i det vejkryds før omfartsvejen blev taget i brug I Krydset Nørregade/Østergade/Vesterallé. Det fortælles at der skete mange uheld i det vejkryds før omfartsvejen blev taget i brug
Huset "Stingelund"(1430)Færdselsuheld(1861)Færdselsuheld(1561)

I Krydset Nørregade/Østergade/Vesterallé. Det fortælles at der skete mange uheld i det vejkryds før omfartsvejen blev taget i brug Lastbil kører ind i Manufakturhandler Møllers forretning, på hjørnet af Sønderallé og Ådalsvej. Lastbil kører ind i Manufakturhandler Møllers forretning, på hjørnet af Sønderallé og Ådalsvej.
Færdselsuheld(1584)Påkørsel Sønderallé(1760)Påkørsel Sønderallé(1547)

Lastbil kører ind i Manufakturhandler Møllers forretning, på hjørnet af Sønderallé og Ådalsvej. Bemærk: Krobakken er under etablering. Lastbil kører ind i Manufakturhandler Møllers forretning, på hjørnet af Sønderallé og Ådalsvej. Preben Tang ombyggede den gamle møbelfabrik til værksted.
Påkørsel Sønderallé(1641)Påkørsel Sønderallé(1655)Prebens Autoopretning og Karosseriopbygning(1421)

Udvidelse. Yderligere oplysninger ønskes. Formodentlig fra 1970
Østjydsk Dyrehospital(1374)Udstykning på Skovvej(1298)Klinett udvider(1244)

Forretningen som den så ud - formodentlig lige efter lukningen. Startede som Brugsforening. I dag er det Restaurant Fru Larsen Fotoet er formodentlig taget i 1965 - 1975. Kan du hjælpe yderligere med personer og årstal? Postkort som formodentlig er fra omkring 1900. Bemærk egetræet, som står ved åen til højre for vejen. I dag er egetræet meget stort. Bag brohuset ses en bygning, som ikke findes længere.
Købmand Frode Larsen(1496)Byfest i Laurbjerg(1654)Brohuset ved Bidstrupbroen(1200)

Bævreaspens store gren over vejen, blev i 1970'erne påkørt af en lastbil fra betonværket ved Svejstrup. Grenen måtte efterfølgende saves af. I 2009 blev Bævreaspen fældet helt. Postkort fra 1924. Udstedt 01-12-1963 af Laurbjerg - Lerbjerg Sogneraad
Berømt Bævreasp ved Bidstrup(1244)Bidstrup(1126)Kødkort,(1158)

Laurbjerg Kirke(1107)Lerbjerg Kirke(1107)Lerbjerg Kirke(1084)

I forbindelse med sprængningen af jernbanebroen i 1864, blev den liggende i Gudenåen og spærrede for sejladsen I forbindelse med sprængningen af jernbanebroen i 1864, blev den liggende i Gudenåen og spærrede for sejladsen I forbindelse med sprængningen af jernbanebroen i 1864 rejstes hurtigt broen, som vi kender den i dag
Den sprængte bro 1864(1291)Den sprængte bro 1864(1244)Den rustrøde jernbanebro(1138)

Udekamp, formodentlig fra først i 1970erne. Formodentlig taget først i 1970erne. Under gennemkøsel af Laurbjerg Station
Holdopstilling(1392)Jernbanebron over Gudenåen(1100)Lyntoget(1208)

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >