SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Fotoalbum

Sortering: Vej/gade:
TOTAL:   535      

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >  

Total visninger - alle billeder i databasen:   (736344) siden 10-03-2009
Laurbjerg Station taget nedenfor Fra venstre anes pakhuset, toiletbygning og selve stationen. Baneområdet. Pakhuset, stationen og i baggrunden Bøsbro Kro.
Laurbjerg Station(1439)Laurbjerg Station(1194)Laurbjerg Station(1334)

Kører man fra Laurbjerg mod Randers og passerer 2. vej ind til Jebjerg. Herefter på venstre side, kommer et husmandsted og så kommer en lang markvej ned til Stensgaard. Kortet er afsendt fra LAURBJERG 18.3.1920 sendt til ODDER ST. 4 Partier som viser Langå i vinterhalvåret. Postkortet er afsendt marts 1908 til VÆRSLEV ST., Ubberup Højskole. 3 partier fra Langaa med vinterstemning. Kortet er afsendt i starten af 1930erne.
Stensgaard pr. Laurbjerg(1157)Partier fra Langaa(1384)Julehilsen fra Langaa(1501)

Parti af Løystrup gods set fra nordsiden af Gudenåen. Afsendt LANGAA 24-8-1907 til VEJLE Postkort som viser vejen mod Aabro. Afsendt, LANGAA den 30-12-1911 til RANDERS. Bemærk det flotte julemærke.(Første julemærke blev udgivet i 1904 Afsendt den 12/7-1915, afstemplet RANDERS til Hørby pr. HOBRO. Efter alt at dømme, er det mejeribestyreren som står med sin søn foran mejeriet. I hver fald beskrives det at afsender og hans søn er fotograferet.
Løystrup v/ Langaa(1115)Parti fra Gl. Langaa(1388)Værum Mejeri(1215)

Født 21/9-1908 - død 9/7-1995. Ane Brügger bosatte sig i Laurbjerg i 1959. Hun kom oprindelig fra København flyttede via Løkken til Randers inden Ane kom til Laurbjerg i 1959. Her arbejdede hun med kunstformer som mosaik, skulpturer og malerier. Mest kendt i det ganske land er Ane for KONEN MED ÆGGENE, som står på Erik Menveds Plads (ved Helligåndshuset) i Randers. I første omgang var KONEN MED ÆGGENE udført i kunststen og opstillet den 23/8-1958. I 1975 blev KONEN MED ÆGGENE støbt i bronze, som vi kender den i dag. Ane var også lokalt involveret, med f.eks. de store vægdekorationer i Den Hvide skole, som i mange år prægede væggene i den store sal. Dekorationerne blev til i samarbejde med lokale kræfter. Ane Brügger boede Elmevej 10, på hjørnet af Elmevej og Granvej. Postkortet er ubrugt, hvilket gør det svær at datere. Men det er formodetnlig fra omkring 1910. Om der på det tidspunkt var Brugsforening i huset er uvis, men det det kom i hvert fald sidenhen. Huset står i dag malet i en dyb bordeaux rød frave. Et ubrugt postkort, og derfor ingen hjælp til at datere kortet. Hvor/hvilket hus er der tale om i Langaa?
Kunstner Ane Brügger - Laurbjerg(1386)Houlbjerg - Brugsforeningen(1211)H. J. Christensen - Langaa(1446)

Et usædvanligt fotokort som er sendt fra KØBENHAVN til LARUBERG. Modtageren er Mejeribestyrer Petersen, Kongstrup Mejeri. Kortet er ledsaget af teksten FOTO TAGET AF FARBROR MARTIN FRA KØBENHAVN SOM HAR TAGET ET FOTO AF ARBEJDERNE PÅ LAURBJERG STATION I 1910. 2. Udgave af den gamle rustrøde jernbanebro som vi kender den i dag. Kortet her er afsendt i 1905, lige inden jernbanen fik dobbeltspor. Den første bro, som blev opført i ved etableringen af jernbanen mellem Aarhus og Randers i 1862 og blot to år senere sprængt i luften af de preussiske styrker. På marken ses grusgraven tydeligt. I dag er der overhovedet ingen spor af udvinding på marken.
Laurbjerg Station(1232)Jernbanebroen - Langaa(1059)Detalje fra Luftfoto(1227)

Lægeboligen på Sønderallé Tobakshandler Braads bolig og forretning, som blev revet ned i 1994 Enten er der tale om forundersøgelser eller egentlig etablering af omfartsvejen. Men se engang de mange stiger som fører til toppen af tårnet. Kan du tidsangive?
Detalje fra Luftfoto(1224)Detalje fra Luftfoto(1180)Detalje fra Luftfoto(1187)

Særdeles beskrivende luftfoto, som viser miljøet omkring Sønderallé og Lilleåen. Kan du tidsangive? Et flot foto af Anna Braad i sin fine stue. I mange år stod Anna Braad for tobakssalget i Laurbjerg fra sit hus, som nu er revet ned. Det lå mellem Lilleåen og lægehuset på Sønderallé. Anna Braad blev 97 år og døde 23/12-1993. Apoteket ligger til venstre, og først for i højre side ligger P.O. Sørensen, som var kømands- og isenkræmmer.
Luftfoto - Sønderallé(1429)Tobakshandler Anna Braad(1380)Hadsten - Nørregade(1112)

I højre side ligger i dag Kvickly, mens bygningerne i venstre side til dels ligner sig selv. Nørregade og Søndergade var før i tiden vejen gennem Hadsten hvis man kørte fra Randers til Stilling. Bygningen til venstre var apoteket(nu Expert Radio/TV). Bygningerne til højre er for længst revet ned, til fordel for P-pladesen ved Hadsten Centret. Hadsten Mølle lå bl.a. der hvor Kvicklys P-plads ligger i dag
Hadsten - Søndergade(1172)Hadsten - Nørregade(1203)Hadsten Mølle(1118)

Flot postkort som viser de to gitterbroer, som blev opført i forbindelse med at jernbanen blev dobbeltsporet. Gitterbroerne holdt som bekendt ikke længe, da de blev sprængt under 2. Verdenskrig af danske frihedskæmpere. Jørgen Holm skriver på kortet, at han og Christian holder vagt på broen. Postkortet er afsendt den 30-09-1914 fra LANGAA til TRANEBJERG. Postkortet er ubrugt og derfor er der ingen hjælp til tidsbestemmelsen. Kotet er formodentlig fra omkring 1910. Sporet tættest på stationen er Silkeborgbanen. Granslev, P. Sørensens Enke, Kjøbmandsforretning. Postkort afsendt LAURBJERG den 16.12-1912 til Aarhus. Huset som var købmandsforretning, ligger stadig i Granslev. Bagerst i billedet ses Granslev Kirke til højre for træet.
Jernbanen over Gudenåen(1130)Laurbjerg Station(1418)Granslev 1912(1407)

Afsendt LANGAA den 19-08-1910 til SKANDERBORG. Selv om kortet er afsendt 1910 kan fotoet godt være ældre. I slutningen af starten af 1970erne flyttede skolen ud og ind rykkede Langå Kommune. I dag er det et multi-borger-hus. Afsendt LAURBJERG 24-05-1921 til GLÆSBORG.Peder og Kerstine takker for en god ferie i Glæsborg Ubrugt postkort, som viser Johannesberg Gartnerierne på Randersvej, ikke så langt fra Langå skole(nuværende). Tidsangivelsen er usikker, men måske er kortet fra først i 1960erne.
Langaa Realskole(1597)Postkort Laurbjerg(1221)Johannesberg Gartnerierne(1435)

<   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    >