Krigsbrev 1945
Brev til barber Holger Hansen fra Varedirektoratet - læs selv indholdet og få indsigt i en besværlig tid. Barber Holger Hansen havde Nørregade 15, og det vides med sikkerhed, at han var barber i Laurbjerg allerede i 1925, som kan læses som et notat i Laurbjerg Vandværks 100 års skrift, hvor det beskrives at Barber Holger Hansen ekstra for vand til barberstuen. Bemærk også frimærket med Christian X som er et ”PERFIN-mærke”. I dette tilfælde en offentlig myndighed Varedirktoratet (V), der beskytter sine frimærker ved gennemhulning for at undgå misbrug.
Kilde:  Allan Gorm Pedersen
Link: 
Tidsangivelse: 02-02-1945


Vist 1047 gange siden oprettelsen den 24-06-2010