SPONSORER
Google Annoncering
Se yderligere her!

Arrangement information
Generalforsamling
Hvornår: Ons   21-03-2018   19:30
Arrangør: Den Hvide Skole
FOR HVEM: Alle medlemmer
HVOR: Den hvide Skole
BESKRIVELSE: Dagsorden for generalforsamling: 1.valg af dirigent2.bestyrelsens beretning til godkendelse3.fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse4.indkomne forslag5.fastsættelse af medlemskontingent6.valg af medlemmer til bestyrelsen7.valg af suppleanter til bestyrelsen8.valg af 2 revisorer9.eventuelt

Tilbage til 30 dages oversigten