Langaa Kirke
Postkortet er afsendt LANGAA den 30-8-1955. Afsender er Mariane og Søren, Aagade 2 Langaa.
Kilde:  Allan Gorm Pedersen
Link: 
Ingen nærmere info om tidsperiode


Vist 1038 gange siden oprettelsen den 18-09-2010