Udgravning Sønderallé 14
Kvinder i arbjejde og børnene kigger på. Bemærk: Svale IS skiltet ved kiosken. Også GULF skiltet ud for autoværkstedet, længere nede ad Sønderallé
Kilde:  Ruth & John Erik Pedersen
Link: 
Tidsangivelse: 1966


Vist 1423 gange siden oprettelsen den 25-02-2009